Miami Lakes, FL

Miami Lakes Stats

Total population 31,032
Males
15,107
Females
15,925
Median Household Income $72,545
Source: U.S. Census Bureau, 2017

Sample Miami Lakes Address

15901 Aberdeen Way, Miami Lakes, FL 33014-6564